Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
HomeOver Factor
Over Factor

Factor Bedrijfsovernames is een onafhankelijk opererende fusie- en overnamespecialist. De partners van Factor Bedrijfs­overnames hebben gezamenlijk brede ervaring op het gebied van bedrijfsovernames, fusies, buy in- en buy out trajecten, waardebepalingen en financieringstrajecten.

Factor Bedrijfsovernames werkt als gespecialiseerd fusie- en overnamekantoor
voor private ondernemingen, ondernemende managers, participatiemaatschappijen, publieke instellingen en managementteams en treedt daarbij op als adviseur van kopende of verkopende partij. De kracht van Factor Bedrijfsovernames ligt in het feit dat wij op pro actieve wijze het volledige traject van oriëntatie tot uiteindelijke overdracht bij de notaris verzorgen.

Onze werkwijze laat zich kort samenvatten door onze kernwaarden
deskundigheid, proactief handelen en transactiegerichtheid.

6 redenen
waarom u Factor kiest

Proactief handelen

Onze opdrachtgevers verstrekken ons een opdracht met een specifieke doelstelling. U wilt een bedrijf verkopen, een onderneming overnemen of bijgestaan worden in specifieke deeltrajecten en wel binnen een afgebakende tijdstermijn. Dit vraagt een benadering van uw overnameadviseur die zich kenmerkt door proactief handelen. Niet afwachten tot door toevalligheden iets op het pad komt. De factoren geluk en toeval worden door ons afgedwongen. Wij gaan voor u aan de slag om te zorgen dat uw doel wordt gerealiseerd. Wij nemen u mee het overnameproces in, waarbij wij de regie strak in de hand nemen en u gestructureerd naar uw doel begeleiden.

Sectorbrede dealervaring

Wij hebben ondernemers begeleid bij transacties in een breed scala aan branches zoals de grafimedia, machinebouw, groothandel, (zakelijke)dienstverlening, detachering, ICT, (agri)food, installatie en industrie. De specifieke kenmerken en aandachtspunten van verschillende branches zijn voor ons dan ook geen verrassingen.

Duidelijke prijsstelling

Geen ‘uurtje factuurtje’ maar op basis van vaste prijzen, wat leidt tot een voor u en ons heldere prijsstelling. Doordat we enorm veel geloof hebben in onze actieve aanpak durven we het commitment hiervoor ook aan te gaan.

Deskundigheid

De partners van Factor Bedrijfsovernames hebben gezamenlijk brede ervaring met bedrijfsovernames in uiteenlopende branches. Alle expertise die benodigd is voor een succesvolle bedrijfsovername is binnen Factor Bedrijfsovernames beschikbaar. Daarnaast werken wij nauw samen met specialisten als accountants, fiscalisten en juristen die voor specifieke vraagstukken kunnen worden ingeschakeld. Hierdoor bent u als opdrachtgever verzekerd van het beste team dat uw belangen gedurende het totale overnametraject optimaal behartigt.

Transactiegerichtheid

Wij zijn dealmakers en dat is waar u ons uiteindelijk op afrekent. Om te komen tot een succesvolle transactie is een gestructureerde werkwijze cruciaal. Daarbij zijn wij sterk in het creëren van een passend scala aan kopers dan wel verkopers waardoor u als opdrachtgever uiteindelijk weloverwogen met de juiste kandidaat in zee gaat. Doordat ons honorarium voor een groot deel is gebaseerd op een succesvolle transactie, zijn de belangen van u als opdrachtgever en Factor Bedrijfsovernames als uw adviseur altijd in lijn met elkaar.

Duurzame relatie

Doordat de lange termijn klantrelatie voor ons leidend is, zijn we op voorhand duidelijk over de (on)mogelijkheden van een overnametraject. Bij een MBI traject houdt dit in dat we een eerlijke inschatting maken van de haalbaarheid. Dit wordt veelal bepaald door de combinatie van achtergrond en eigen middelen die beschikbaar zijn. Bij een verkooptraject betekent dit dat we een waardering afgeven die een belangrijke indicatie geeft van de verkoopopbrengst. Alles is gericht op het opbouwen van een duurzame relatie.

Een verhelderend adviesgesprek
met één van onze adviseurs?

Geheel gratis, een vrijblijvend oriëntatiegesprek over uw mogelijkheden.

Laat uw naam en nummer achter en

wij bellen uInternationaal netwerk

Factor Bedrijfsovernames is aangesloten bij ICFN (International Corporate Finance Network). ICFN is een internationaal opererend exclusief samenwerkingsverband van gespecialiseerde corporate finance kantoren, die u wereldwijd kan voorzien van advies en ondersteuning. Alle aangesloten kantoren zijn nationaal vooraanstaande Corporate Finance specialisten die zich bezighouden met (grensoverschrijdende) fusie- & overnametrajecten. Factor Bedrijfsovernames is exclusief geselecteerd als Nederlandse partner in het samenwerkingsverband.

Via het ICFN netwerk zijn wij in staat onze dienstverlening ook internationaal optimaal te kunnen leveren met onder andere toegang tot internationale kopers, verkopers en investeerders.

×