Jaarrekening 2019; een decennium voorbij, een moment van bezinning?!

2019 is een feit, 2020 is begonnen. Als ondernemer bent u nog bezig de boekhouding over het jaar 2019 af te ronden en uw accountant vangt zijn werkzaamheden rondom de jaarrekening 2019 aan.

Vaak geeft de jaarrekening aanleiding tot een moment van bezinning; hoe is het jaar verlopen? Wat verwachten we komend jaar? Wat moet er veranderd worden? Wat is de impact van de algehele economie op mijn onderneming? En zeker ook: hoe kijk ik naar mijn opvolging/ overdracht van mijn onderneming?

Het afgelopen decennium, en met name de laatste jaren, heeft zich binnen nagenoeg alle sectoren gekenmerkt door een constante aanhoudende groei in combinatie met stabiele economische vooruitzichten. Dat we economisch op een hoog niveau acteren is duidelijk, zet de groei de komende jaren voort, vlakt hij af of krijgen we met een krimp te maken? Zegt u het maar. Dat groei niet oneindig kan zijn, is in ieder geval een gegeven.

2020 een goed jaar
Kijken wij vanuit onze perceptie naar de fusie- en overnamemarkt, dan kunnen wij stellen dat de overnameprijzen zich over het geheel al een tijd op een hoog niveau begeven. Onderzoek toont ook aan dat de transactie multiples sinds de zomer van 2019 aan het afvlakken zijn. Blijven de transactieprijzen nog een periode hoog of ligt een correctie in het verschiet? De lage rentestand, de grote hoeveelheid kapitaal en een grote vraag naar mooie over te nemen bedrijven doet ons vermoeden dat ook 2020 weer een goed jaar is voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen.

Plannen voor de toekomst
Nu u bezig bent met de jaarrekening 2019 is dit wellicht aanleiding eens verder te kijken naar een verkoop nu of in de nabije toekomst. Immers aan een verkoop gaan voorbereidingen vooraf en daar leent het jaarrekeningproces zich bij uitstek voor. Met het afsluiten van het jaar gaat u toch bewuster kijken naar de plannen voor het komende jaar en de nabije toekomst. Er komt een verscheidenheid aan mogelijke vragen op u af, waarbij de impact van de mogelijke antwoorden vanuit een overname divers kan zijn, neem bijvoorbeeld:

  • Hoe gaan we om met winst allocatie, presenteren we een hoge winst of pogen we enige winst door te schuiven naar volgend jaar c.q. nemen we bepaalde voorzieningen/ reserveringen in 2019 of laten we dit achterwege?
  • Ik wil dividend uitkeren, maar wat is de impact hiervan op een mogelijke verkoop?
  • Wat is de waarde van mijn bedrijf en wat kan ik doen om deze waarde te verhogen?
  • Hoe gaan we om met toekomstige investeringen (nut en noodzaak)?
  • Wanneer laten geplande investeringen een aantoonbare waardevermeerdering zien? Is dit dan nog zinvol met het oog op verkoop?
  • Wat kan ik aan mijn cijfers 2019 optimaliseren in het kader van verkoop en waar moet ik in 2020 rekening mee houden?

Allerhande vragen die reflectie vanuit de specialistische kijk vanuit de dagelijkse M&A-praktijk vergen om tot een juiste afweging te komen. Wij zijn u graag tot dienst om hierover eens vrijblijvend van gedachten te wisselen!

Neem contact met ons op via onze contactpagina.

 

×