Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
HomeDienstenBedrijf Verkopen

Bedrijf Verkopen

Het besluit een onderneming te verkopen is ingrijpend. Voor veel ondernemers is het een eenmalige gebeurtenis. Dat vereist een zorgvuldige en professionele benadering om een zo’n optimaal mogelijk resultaat te behalen. U heeft daar immers meestal maar eenmalig de gelegenheid voor.

Een aantal specifieke scenario’s bij het bedrijf verkopen is veelvoorkomend:

 • Strategische verkoop bedrijf
 • Pre-exit / verkoop aan private equity
 • Verkoop aan management (MBO / MBI)
 • Verkoop binnen familie

Voor specifieke kenmerken en aandachtspunten van de varianten om uw onderneming te verkopen kunt u een keuze maken uit de hier rechtsboven weergegeven links.

Recente transacties

Met gepaste trots presenteren wij u onze recente transacties.
Meer transacties vindt u op onze transacties pagina.

Strategische verkoop
Strategische verkoop bedrijf

Het bedrijf verkopen aan een concurrent, een klant, een leverancier of aan een partij uit een aanpalende sector kan aanzienlijke voordelen bieden. Factor Bedrijfsovernames weet als geen ander dat een juiste voorbereiding hierin key is. Daarnaast is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium de strategische waarde voor de mogelijke koper in kaart te brengen en te communiceren.

De toegevoegde waarde van Factor Bedrijfsovernames kenmerkt zich onder andere in:

 • Een helder inzicht in stand alone en strategische waarde
 • Uiterst discreet en goed voorbereid handelen
 • Een informatiememorandum waar de voordelen voor de koper duidelijk in staan gepresenteerd
 • De juiste ingangen bij de juiste partijen
 • Een tailor made verkoopstrategie
 • Proces- en momentumbewaking
Verkoop aan private equity
Verkoop aan private equity

Private equity (investeerder) speelt een steeds belangrijkere rol in het huidige overname landschap. Niet alleen bij het grootbedrijf, waar soms nog met argwaan naar private equity wordt gekeken, maar ook binnen het MKB.

Wat maakt private equity interessant als kopende partij? Naast kapitaal voegt zij vaak specifieke expertise toe om de onderneming verder te laten groeien c.q. te professionaliseren. Bijvoorbeeld om de onderneming juist die volgende stap te laten maken. Één van de belangrijkste investeringsoverwegingen van private equity is (de waarborging van) de kwaliteit van het management.

Een inmiddels bekend fenomeen binnen private equity transacties is de pre-exit. Het management en/of de huidige aandeelhouders behoudt bij een pre-exit een (minderheids)aandelenbelang, met als doel samen een mooi rendement op het succes te behalen. Bij een pre-exit ‘cashen’ de huidige aandeelhouder(s) eerst een deel van de door hen opgebouwde waarde door de verkoop van een (meerderheids)belang. Vervolgens vindt een tweede cashmoment plaats bij de verkoop (exit) van het resterend belang.

De toegevoegde waarde van Factor Bedrijfsovernames kenmerkt zich onder andere in:

 • Een omvangrijk netwerk van (inter)nationale private equity partijen
 • Klappen van de zweep bij verkoopproces: wij weten waar bij de verkoop aan private equity specifiek aandacht aan moet worden besteed
 • Voorbereiding: Is verkoop aan private equity een reële en wenselijke mogelijkheid? Zo ja, welke private equity partijen passen goed bij de onderneming? En welke dealstructuur (pre-exit?) is voor de aandeelhouder(s) het meest optimaal ter waarborging van zijn of haar wensen?
 • Executie: welke verkoopstrategie wordt gehanteerd? Wat moet er in een informatie memorandum staan om private equity zo veel mogelijk te interesseren? Hoe moeten overnamevoorstellen gelezen worden?
Verkoop aan management
Verkoop aan management

Voor veel MKB ondernemingen is het bedrijf verkopen aan management een reële mogelijkheid. Overwegingen kunnen zijn:

 • Behoud van zelfstandigheid van de onderneming
 • Onderneming is te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet
 • Het kopende management kan groei bewerkstelligen

Zowel het huidige management (Managment Buy-Out) als extern management (Management Buy-In) kan de onderneming overnemen. Van belang in de overwegingen om uw bedrijf te willen verkopen aan management zijn vragen als:

 • Is het management / de koper capabel?
 • Waarom wil men het bedrijf overnemen?
 • Is het management bereid financieel risico te nemen?
 • Bent u eventueel bereid als financier op te treden voor het management?
 • Wilt u de maximale prijs voor de onderneming realiseren?
Verkopen binnen familie
Verkopen binnen familie

Het bedrijf verkopen binnen de familie is één van de meest voorkomende en vanzelfsprekende opvolgingsscenario’s. In deze vorm van overdracht schuilen echter ook een aantal specifieke risico’s. Bij een overdracht binnen de familie gaat het erom een transactie te realiseren waarbij niet alleen verkoper en koper een goed gevoel bij de transactie hebben, maar waarbij ook de belangen van de overige familieleden in ogenschouw moet worden genomen.

De waardering vormt een belangrijk aspect bij verkoop binnen de familie. Deze dient immers zodanig te zijn dat er naderhand geen ruimte tot discussie bestaat. Ook de reflectie van de waardering versus marktprijzen is een belangrijk punt in het proces. De transactie moet ook achteraf op rationele gronden verdedigbaar zijn. Het grote gevaar van overdrachten binnen de familie is het voorbijgaan aan de ratio van de overnametransactie. Emotie voert de boventoon, waardoor een evenwichtige overname op marktconforme gronden moeizaam tot stand kan komen, dit met alle gevolgen van dien. Juist daarom is het in deze overnametrajecten van belang een specialist in te schakelen, zodat het emotionele component op de juiste wijze wordt gewogen.

Een verhelderend adviesgesprek
met één van onze adviseurs?

Geheel gratis, een vrijblijvend oriëntatiegesprek over uw mogelijkheden.

Laat uw naam en nummer achter en

wij bellen u×