Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
Actief & resultaatgericht
HomeDienstenKopen

Bedrijf kopen

Een bedrijf kopen is nooit een standaard proces. Het is altijd maatwerk. Een acquisitie kan – afhankelijk van de specifieke doelstellingen, kansen en risico’s – op diverse wijzes worden gestructureerd. Op basis van uw eigen vertrekpunt bepalen wij met u hoe wij het overnameproces vorm gaan geven.

Strategische acquisitie
Wilt u vanuit een bestaande onderneming een strategische overname realiseren door een ander bedrijf over te nemen? Of wilt u een (significant) belang in een onderneming verkrijgen?

Management Buy-Out
Wilt u alleen of wellicht met andere leden van het management team het bedrijf kopen waarin u op dit moment werkzaam bent?

Management Buy-In
Ambieert u het ondernemerschap aan te gaan en wilt u een bestaand bedrijf kopen?

Voor specifieke kenmerken en aandachtspunten van de verschillende varianten om een bedrijf te kopen, kunt u een keuze maken uit de hier rechtsboven weergegeven links.

Recente transacties

Met gepaste trots presenteren wij u onze recente transacties.
Meer transacties vindt u op onze transacties pagina.

Strategische acquisitie
Strategische acquisitie

Als u wilt groeien middels overname(s) dan vraagt dit om een uitgekristalliseerde acquisitiestrategie. Daar kunnen we u bij helpen. Maar ook met de realisatie van die strategie. Oftewel, wij kunnen u helpen de daadwerkelijke overname(s) te bewerkstelligen.

Een overnametraject is complex en intensief. Het is verstandig daar experts voor in te schakelen die u kunnen begeleiden. Een goede adviseur verdient zichzelf altijd terug.

Denk bij een overname o.a. aan de volgende zaken:

 • Is uw bedrijf/organisatie klaar voor een strategische overname?
 • In welke markt wilt u groeien en waarom?
 • Waarom wilt u juist deze partij overnemen of zijn er alternatieven voorhanden?
 • Hoe gaat u de overname financieren?
 • Welke mate van integratie van de target heeft u voor ogen?

De actieve aanpak van Factor Bedrijfsovernames is er op gericht zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke factoren voor u bepalend zijn voor de overname. Een goede fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om de overname op lange termijn succesvol te laten zijn. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en profilering in de markt. De juiste keuzes maken en zoveel mogelijk mogelijkheden hebben is hierin belangrijk.

Wat kunnen wij o.a. betekenen voor u:

 • Zoeken en benaderen bedrijven
 • Eerste gesprekken en analyseren bedrijven
 • Waarderen van onderneming
 • Optuigen tailor made dealstructuur
 • Onderhandelen
 • Financiering ophalen
 • Procesbegeleiding en -bewaking
Management Buy-Out
Management Buy-Out

Wanneer (een deel van) het management de onderneming waarvoor zij werkzaam is wil overnemen, is er sprake van een Management Buy-Out (MBO).

Het management kent het bedrijf vaak van a tot z, én ook de huidige eigenaar. Dat kan leiden tot een relatief kort traject. Daarnaast kent ook de eigenaar het management goed, wat belangrijk is voor het vertrouwen gedurende het proces en het achterlaten van de onderneming aan de nieuwe eigenaar.

Daarnaast zijn de volgende specifieke kenmerken van toepassing op een MBO:

 • Bestaande relatie tussen koper en de verkoper(s).
 • Belangen lopen tijdens een MBO traject veelal niet meer parallel tussen partijen, maar worden tegengesteld.
 • Transitie van manager(s) naar ondernemerschap.
 • Externe financieringsbehoefte ten behoeve van overname. Naast bancaire financiering, is ook vaak risicodragend vermogen benodigd van bijvoorbeeld private equity of de verkopende partij.

Factor Bedrijfsovernames begeleidt het gehele buy-out proces van a tot z, onder andere bij:

 • Waardering onderneming
 • Opstellen business plan
 • Arrangeren financiering
 • Onderhandelingen
Management Buy-In
Management Buy-In

In het MKB is er – nog steeds – een tekort aan goed, ondernemend management.
U wilt – al dan niet wederom – ondernemer worden middels de overname van een bestaand bedrijf (Management Buy-In, of MBI).

Vaak gaat het om een onderneming waarvan de huidige eigenaar wil stoppen met werken en een externe opvolger zoekt. Het kan ook zijn dat het huidige management geconfronteerd wordt met problemen en een MBI als dé oplossing ziet.

Kritische succesfactoren MBI

 • Uw eigen middelen en achtergrond passen bij uw zoekprofiel.
 • Neem de tijd om gesprekken te voeren, plannen uit te werken en markten te verkennen.
 • Commitment vanuit het thuisfront is vaak essentieel
 • Realiteitsbesef: weet wat u kunt en wat u niet kunt

Factor Bedrijfsovernames en het Management Buy-In proces

Wij nemen u aan de hand om het gehele overnameproces succesvol te doorlopen. O.a. de volgende stappen zijn hierin essentieel:

 • Opstellen zoekprofiel: Gezamenlijk bepalen we wat bij u past en wat (financieel) haalbaar is
 • Zoeken en actief benaderen bedrijven: wij gaan op zoek naar de meest interessante ondernemingen en benaderen deze partijen zeer actief.
 • Oriënterende gesprekken tussen u en de verkoper
 • Analyse, waardering en transactie structurering
 • Onderhandelingen voeren
 • Financiering arrangeren

Een MBI is een uitdagend en zeer specifiek proces. Wij beheersen de realisatie van een succesvolle MBI transactie als geen ander. We zien de begeleiding van MBI’s als één van ons kernactiviteiten.

Een verhelderend adviesgesprek
met één van onze adviseurs?

Geheel gratis, een vrijblijvend oriëntatiegesprek over uw mogelijkheden.

Laat uw naam en nummer achter en

wij bellen u×