Bedrijfsoverdracht, goed doordacht.

Ondernemer onvoorbereid op verkoop bedrijf
Uw bedrijf overdragen, dat doet u niet zomaar. Elk jaar moeten duizenden bedrijven onverkocht de deuren sluiten, vaak door een slechte of geen voorbereiding. Desondanks starten jaarlijks 10.000 eigenaren geheel onvoorbereid met de verkoop van hun onderneming.

Advies inwinnen
Wie is de meest geschikte persoon om u te adviseren?  Wellicht is het beste om naar een specialistische  overname-adviseur te gaan. Die kent het klappen van de zweep en helpt u stap voor stap op weg naar een goed voorbereide overname. Daarnaast weet hij in het verdere proces ook de bedrijven of potentiële kopers op te sporen.

De voorbereiding voor een overname: welke vragen?
Juist in deze tijd moet u zichzelf, voordat u uw bedrijf op een succesvolle wijze kunt gaan verkopen, een aantal vragen stellen:

  • Wie zijn mijn mogelijke kopers? Kijk daarbij niet alleen in uw bekende omgeving. Vraag ook eens anderen, die niet in uw branche actief zijn, wie zij zien als mogelijke kopers van uw bedrijf.
  • Waar rekent een koper mij straks op af? Mijn klantenbestand, de omzet, de wijze waarop ik mijn bedrijf heb georganiseerd? Of betekent de koop van mijn bedrijf dat ik als concurrent van de markt wordt gehaald? Dit soort zaken kunnen voor u en uw koper de goodwill bepalen.
  • Hoe draag ik mijn bedrijf over? Wanneer een koper stelt dat uw aanwezigheid in het bedrijf te groot is, kan dat de overdrachtsprijs negatief beïnvloeden.
  • Heb ik mijn eigen bedrijf wel goed op orde en zijn alle lijken uit de kast? Denk bijvoorbeeld aan het opruimen of vernietigen van oude voorraden, en debiteuren die gewoon kunnen worden afgeschreven.

In het voorbereidingsproces komen er nog legio andere vragen op uw pad. Denk aan juridische kwesties, zoals als het eventueel overdragen van intellectueel eigendom, wat er met uw bedrijfspand gebeurt, en bepaalde fiscale aspecten.

Heeft u al eens geprobeerd om met een bedrijfswaardering als startpunt uw bedrijfswaarde te vergroten?
Hierbij doel ik op het maken van een waardering als start van een zogenaamd ‘value-management’ – traject; een adviestraject waarin een ondernemer (al dan niet met externe hulp) de waarde van zijn onderneming verder gaat optimaliseren. Dat kan ofwel omdat de ondernemer zijn bedrijf en bedrijfswaarde voor zichzelf verder wil verbeteren / optimaliseren, ofwel omdat er overwogen wordt de onderneming over enkele jaren te gaan verkopen of over te dragen (binnen familie).

Om op familieoverdracht nader ‘in te zoomen’; ook daarbij is een goed waardebeeld van groot belang, onder meer ook richting de fiscus en om benadeling van de andere, niet intredende familieleden te voorkomen.

Waarderingsrapport als startpunt
Zo’n ‘value-management’-traject start met een goede, onderbouwde professionele waardering. In een waarderingsrapport worden namelijk, naast de bedrijfseconomische waarde, ook de zogenaamd ‘value-drivers’ van de onderneming waar het om gaat helder; dat zijn die factoren die (relatief) het meest bijdragen aan de waarde en daarmee de mogelijke waardegroei van deze specifieke onderneming. Het helder krijgen van deze factoren en hun relatieve impact is dan de start van een traject wat de ondernemer meer waarde gaat bezorgen; ofwel doordat hij een beter, waardevoller bedrijf krijgt (lees: hoger dividend/winst), danwel door een grotere opbrengst bij verkoop (na enkele jaren).

Wij nodigen u graag uit om met ons contact op te nemen en vrijblijvend hierover met u in gesprek te gaan.

 

×